News

Relatiedag NLadviseurs in samenwerking met SGL

Al enige tijd werken wij samen met NL adviseurs om de groeimodellen en data van de SGL Portal te koppelen aan het Evironmental Management System van NL adviseurs en daarmee een Management Dashboard te creëren dat alle relevante informatie bevat voor elke greenkeeper in elke sport.

Op donderdag 15 maart organiseert NLadviseurs weer haar jaarlijkse relatiedag. De dag staat in het teken van duurzaamheid: minder pesticiden en meer biodiversiteit. De bijeenkomst vindt plaats op Kennislandgoed Larenstein in Velp, kantoor NLadviseurs. We zullen tijdens deze relatiedag dieper ingaan op onze kennis op het gebied van databeheer.

Het programma begint om 10:00 uur en duurt tot ongeveer 16:00 uur. De dag is geheel verzorgd en deelname is gratis; aanmelden kan op de website waar ook het volledige programma te vinden is.

Klik hier voor meer informatie